یزد– با دستور معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو و در راستای اجرای دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی، ۷۵ نفر از ایثارگران واجد شرایط در شرکت برق منطقه‌ای یزد تبدیل وضعیت شدند.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، پس از طی مراحل گزینش، اخذ مجوز و شماره مستخدم از سازمان اداری و استخدامی، ۷۵ تبدیل وضعیت ایثارگران این شرکت انجام شده و تعدادی از درخواست‌های مشمولین نیز در مرحله گزینش هستند که پس از تایید و اخذ مجوز‌های لازم، تبدیل وضعیت به حالت رسمی یا دائم انجام خواهد شد.