به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی گفت: مردم از کابینه سیزدهم انتظار فعالیت جهادی و تحول گرا در اقتصاد را دارند و به صورت میدانی مشکلات مردم را از نزدیک پیگیری کنند.