به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛کاهش میزان بارش باران در سال آبی و زارعی جاری، موجب شد تا شرایط خشکسالی همچنان بر بسیاری از مناطق کشور حاکم باشد که این مساله خسارت‌هایی را به منابع آبی و اقشار مختلف از جمله کشاورزان و دامداران وارد کرده است؛ دولت نیز در تلاش است تا با اجرای سیاست‌های حمایتی، بخشی از این خسارات‌ها را جبران کند.