همدان - رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی همدان از تزریق واکسن فلج اطفال به 22 هزار و 468 کودک استان به دنبال اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال خبر داد.

همدان – رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی همدان از تزریق واکسن فلج اطفال به ۲۲ هزار و ۴۶۸ کودک استان به دنبال اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال خبر داد.

به گزارش انتهاج، سید جلال الدین بطحایی اظهار کرد: آمار واجد شرایط دریافت واکسن فلج اطفال ۵۷ هزار و ۴۰۸ نفر در این استان است که تا ۲۱ بهمن امسال ۴۰ درصد آنها نسبت به تزریق این واکسن اقدام کردند.

وی افزود: طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در این استان برای متولدین سالهای ۹۵ تا ۹۶ از پنجم بهمن سال جاری آغاز شده و امید می رود تا پایان سال بتوان متولدان این سالها را پوشش داد.

وی خاطر نشان کرد: سال‌های قبل واکسن به صورت خوراکی ارائه می شد که این طرح به صورت مستمر همچنان ادامه دارد و در کنار واکسن خوراکی، واکسن تزریقی تکمیلی نیز پیش بینی شده است.

بطحایی یادآور شد: اوایل سال ۹۵ کشورهایی که اقدام به تولید واکسن پولیو تزریقی می کردند، دچار مشکل شده و نتوانستند تعهدات خود را اجرایی کنند، بنابراین سازمان بهداشت جهانی مجبور به دسته بندی کشورها از نظر نیاز و ریسکی که انتقال فلج اطفال دارد، شد.

وی تصریح کرد: بنابراین کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی که موارد پولیو داشتند در مرحله اول قرار گرفتند، کشورهایی که با کشورهای گروه نخست ارتباط و رفت و آمد یا موارد پولیو وارده داشتند اولویت دوم شدند.

رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی استان همدان افزود: اما کشور ایران با وجود اینکه در کنار دو کشور پاکستان و افغانستان قرار داشت اولویت سوم شد و واکسن به طور کامل در اختیار این کشور قرار نگرفت.