به گزارش انتهاج، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین با بیان اینکه از ابتدای شروع واکسیناسیون علیه بیماری کرونا تا امروز ۲۹۵ دوز واکسن‌ کرونا به گروه های هدف تزریق شد گفت : علاوه بر تیم های درمانی و بهداشتی با الویت افراد دارای مواجهه بالا با ویروس کرونا، ۴ نفر از کارکنان شهرداری که مسئولیت تغسیل اجساد را بر عهده دارند نیز واکسن اسپوتنیک کرونا را دریافت کردند.

دکتر نادر نیک پرست با بیان اینکه ۱۵ نفر از تیم های درمانی دوز دوم این واکسن را دریافت کرده اند افزود : مابقی نیز در هفته های آینده دوز دوم را دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ نفر از بیماران خاص در اسفراین با الویت بیماران پیوندی و دیالیزی نیز واکسن سینوفارم را دریافت کردند افزود : ۷۰ نفر دیگر نیز از این بیماران در روزهای آینده واکسینه می شوند.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین با تاکید بر اینکه هیچ فردی از بیماران خاص شخصا برای دریافت واکسن مراجعه نکند گفت : تمام بیماران بر اساس پرونده های درمانی موجود در معاونت درمان، شناسایی و به آنها فراخوان داده می شود.

نیک پرست افزود : ۸۰دوز واکسن بهارات نیز موجود است که در روزهای آینده به تیم های درمانی و بهداشتی تزریق می شود.

وی تاکید کرد : تمام تیم های واکسیناسیون در روزهای تعطیل فعالیت داشته اند تا هر چه زودتر گروه های هدف این واکسن را دریافت کنند.