اسفراین - رئیس میراث فرهنگی اسفراین از تشکیل اولین کارگروه مهر و میراث خبر داد.

به گزارش انتهاج، پیرو تفاهم نامه همکاری بین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و وزارت کشور اولین جلسه کارگروه مهر و میراث در شهرستان اسفراین امروز ۵ مردادماه برگزار گردید.

عبدالله سهرابی گفت: در شیوه نامه اجرایی تشکیل و فعالیت این کارگروه، پیش بینی تشکیل این کارگروه ها در دو سطح ملی و شهرستان شده است.

سهرابی تصریح کرد: در سطح شهرستان، ریاست کارگروه با شهردار مرکز شهرستان است، و رییس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان دبیر کارگروه. اعضاء این کارگروه متشکل از دهیاران روستاهای دارای ظرفیت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، نماینده فرمانداری، فعالین بخش های تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فعالین تشکل های مردم نهاد، نماینده شورای شهر و نماینده شورای اسلامی شهرستان است.

سهرابی با بیان اهداف تشکیل این کارگروه گفت: هم افزایی دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و تشکل های مردم نهاد در موضوعات سه گانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، احصاء کمبودها، نارسایی ها و نیازها در موضوعات سه گانه فوق و ارائه راهکارهای عملی، شناسایی و جلب مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در طرح های گردشگری، برنامه ریزی برای اجرای برنامه های تبلیغاتی در راستای معرفی پتانسل های شهرستان، برگزاری جشنواره ها و رویدادهای گردشگری در شهر و روستاها و برگزاری نمایشگاه ها و بازارچه های صنایع دستی و سوغات در شهر و روستا اشاره کرد