بنابر مصوبات نشست کمیسیون دانشجویی و شورای تامین استان به جهت پیشگیری از گسترش ویروس کرونا تمامی دانشگاه‌ های خراسان شمالی تا پایان هفته جاری تعطیل شدند.

به گزارش انتهاج، بر اساس مصوبات نشست مذکور تمامی دانشگاه‌ های خراسان شمالی اعم از دانشگاه های دولتی، نیمه دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و موسسه ها تا پایان هفته تعطیل می باشند.

علاوه بر دانشگاه ها، مدارس و حوزه های علمیه استان خراسان شمالی نیز تا پایان هفته تعطیل اعلام شده اند.

لازم به ذکر است که نیرو های اداری دانشگاه های مذکور مشمول این تعطیلی نیستند.

استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی، حدود ۴۰ هزار دانشجو دارد که در ۴۰ دانشگاه دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی، فرهنگیان، فنی و حرفه ای و موسسه ها تحصیل می کنند.