معاون صنعتی و معدنی سازمان صمت خراسان شمالی گفت: هیچ یک از واحدهای تولیدی این استان بر اثر شیوع ویروس کرونا تعطیل نشده اند.

معاون صنعتی و معدنی سازمان صمت خراسان شمالی گفت: هیچ یک از واحدهای تولیدی این استان بر اثر شیوع ویروس کرونا تعطیل نشده اند.

به گزارش انتهاج، رضازاده بیان کرد: حتی بر اثر شیوع این ویروس، واحدهای تولیدی فعال در استان، به حالت غیرفعال نیز درنیامده اند.

وی با اشاره به اینکه از زمان شیوع ویروس کرونا، کارخانه ای همچون کارخانه الکل آساک در فاروج نیز آغاز به کار کرد، ادامه داد: با شیوع ویروس کرونا، برخی از این واحد ها فعال و برخی نیز خط تولیدی را تغییر و یا به خط تولید خود برای تولید محصولاتی همچون ماسک اضافه شده اند.

رضازاده همچنین تعداد واحد های صنعتی در استان را ۲۵۰ واحد بر شمرد که در زمان شیوع کرونا نیز در حال فعالیت هستند.

این مقام مسئول تعداد واحدهای تولیدی غیرفعال در استان را ۱۰۰ واحد بیان کرد که این واحدها قبل از شیوع این ویروس نیز غیرفعال بودند.