یزدمرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آب در یزد با همکاری وزارت نیرو و دفتر منطقه ای یونسکو در تهران سلسله نشست‌های هم اندیشی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی، را با عنوان اندیشه‌های آبی “Blue Thoughts” برگزار می کند.

به گزارش انتهاج، افتتاحیه مجازی این برنامه در روز پنجشنبه اول مهرماه ۱۴۰۰ با عنوان «آب، صلح و توسعه پایدار» برگزار شدو در این هم اندیشی برخی اندیشمندان حوزه آب نیز از کشور های دیگر شرکت داشتند.

محمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد در اولین نشست مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آب در یزد با موضوع آب، صلح و توسعه پایدار، با تاکید بر همکاری مردم در بحث آب، گفت: تغییر در بهره وری آب جز با همکاری همه ذی نفعان اتفاق نمی افتد و همه باید از این کالای با ارزش در جهت توسعه و همراه با صرفه جویی و تغییر دیدگاه در مصرف آب، استفاده کنند.

حمدمهدی جوادیان زاده با اشاره به دست اندازی هایی که بشر در چند دهه گذشته درطبیعت ایجاد کرده و امروزه با عواقب سخت آن روبروست افزود: امروز بر آن شدیم بعنوان بخش کوچکی از جامعه بزرگ دغدغه مندان و در چارچوب ماموریت های مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی رویدادی را با عنوان اندیشه های آب برنامه ریزی کرده تا فرصتی باشد برای گفتگو در باره باید ها و نبایدهای بشر در مواجهه با طبیعت و محیط زیست و به طور خاص فضایی برای پرداختن به موضوع مدیریت منابع محدود آب.
وی به پیوند بین کلمات آب، صلح و توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: اندیشمندان توسعه پایدار را استفاده بهینه از کلیه منابع برای توسعه نسل امروز با حفظ حقوق نسل های آینده تعریف می نمایند و اگر آب را زنده گرداننده هرچیزی و در نتیجه محور توسعه بدانیم می توان نتیجه گرفت که اگر آب باشد توسعه و ترقی هم خواهد بود ولی این ترقی و توسعه لزوما پایدار نخواهد ماند و بی صلح و سازش نمی تواند ادامه پیدا کند.
جوادیان زاده با بیان اینکه بدون سازش با طبیعت، با زمین و آنچه در آن هست نمی توان به توسعه پایدار دست پیدا کرد گفت:آرزویمان این است که کاش می شد در امر توسعه،جوامع و دولت ها، حقوق مردم امروز و فردا را حفظ می نمودند و مردم نیز مسئولیت های جدیدی برای استفاده از آب و خدمات مرتبط با آب را پذیرا باشند.
وی با اشاره به چشم انداز جهانی آب برای مدیریت آب در قرن بیست و یک که توسط شورای جهانی آب تدوین شده است خاطرنشان کرد: تنها با همکاری تمامی ذینفعان در سایه صلح و سازش و درک متقابل می توان به تحقق این چشم انداز امید بست.

آیت الله سید مصطفی محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه، دیگر سخنران این هم اندیشی بود که در این نشست گفت: یزد به استان قنات، قنوت و قناعت معروف است و زندگی مردم این استان الگویی برای یک انسان قانع، عابد و تسلیم خداست.

وی در ادامه گفت: صلح صرفاً به معنای نبود جنگ و درگیری نیست بلکه در نظام معرفتی توحیدی صلح به این معناست که همه موجودات و مسلمانان در برابر حق تسلیم هستند. محقق داماد با بیان اینکه باید پاسدار صلح باشیم و به طبیعت احترام بگذاریم و از اسراف اجتناب کنیم، تاکید کرد: آب، انرژی، منابع زیرزمینی همه از انفال است و باید حقوق همه رعایت شود.

یزد 1 - تغییر در بهره وری آب جز با همکاری همه ذی نفعان اتفاق نمی افتد/آب، انرژی، منابع زیرزمینی همه از انفال است