یزد- جانشین فرماندهی انتظامی یزد گفت: اقدام‌های بسیار امیدوارکننده و مناسبی در تمامی زندان‌های یزد تخاذ شد و از لحاظ نظارت و کنترل هم مشکلی در ندامتگاه ها وجود ندارد، ولی تهدید همیشه ممکن است وجود داشته باشد.

به گزارش انتهاج، سرهنگ محمدرضا هاشمی‌فر در نشست بررسی وضعیت امنیت زندان‌ها گفت: اقدام‌های بسیار امیدوارکننده و مناسبی در تمامی زندان‌های یزد تخاذ شد و از لحاظ نظارت و کنترل هم مشکلی در ندامتگاه ها وجود ندارد، ولی تهدید همیشه ممکن است وجود داشته باشد و علت برخی شکست‌ طرح های امنیتی را ضعف نظارت، روزمرگی و غفلت برخی افراد ذکر کرد.

وی افزود: مجموعه فرماندهی انتظامی استان آمادگی ۱۰۰ درصد برای همکاری و تقویت حفاظت فیزیکی زندان‌های یزد با استفاده از تمامی ظرفیت را دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به مولفه‌های موجود در سایه همدلی و تعامل با اداره‌کل زندان‌ها از هرگونه اتفاق ناگوار جلوگیری می شود و با تکیه بر هوشیاری و توانمندی نیروی انسانی، اجازه نفوذ و عرض اندام به هیچ کس را به هر بهانه ای نمی دهیم .

همچنین مدیرکل زندان‌های یزد با اشاره به اهمیت اقدام‌های پیشگیری در حفظ امنیت گفت: اقدام‌های تاثیرگذاری در رابطه با حفظ امنیت و بهداشت زندان‌ها صورت گرفته که در حال حاضر آرامش و امنیت مناسبی بر مجموعه حکم فرماست.

رضا ذوالغعلی نژاد تصریح کرد: ولی  زندان‌ها همواره آبستن حوادث هستند، بنابراین هوشیاری و دقت بالایی در رعایت مسائل امنیتی را می‌طلبد.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه انتظامی یزد با زندان‌ها تصریح کرد: امنیت وظیفه ذاتی ماست که در سایه تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط اجرایی و انتظامی محقق می‌شود.