یزد- علت تلف شدن یک راس گورخر در منطقه کالمند _ بهادران مهریز , سخت‌زایی و شکل گیری جنین ناقص الخلقه آن اعلام شد.

به گزارش انتهاج،برحسب گزارش واصل شده یک رأس گورخر ماده در ۱۴ خردادماه جاری مشاهده شد که بخشی از جفت حیوان بیرون بدن قرار داشته که در بررسی‌های مشورتی کارشناسی از دامپزشک ،حوزه فنی و محیط بانان اعلام شد به احتمال زیاد گورخر مزبور زایمان کرده و جفت حیوان بعد از مدتی دفع خواهد شد.
پس از آن در پایش‌های صورت گرفته، گورخر مذکور مشاهده نشد که به نظر می رسید گورخر در یکی از کال‌ها و یا رودخانه‌های محدوده پناه گرفته است، زیرا که گورهای ماده در فصل زایمان، از گله اصلی جدا شده و مکان های امن‌تر نظیر کال‌ها، رودخانه‌ها و دره‌ها را برای زایمان انتخاب می‌کنند و چند روزی را برای حفاظت از گور تازه متولد شده در آنجا می مانند.
براساس این گزارش پایش و رصد تمامی کال‌ها و دره‌ها به دلیل وسعت زیاد محدوده امکانپذیر نیست، از طرفی، پایش و رصد محدوده در فصل زایمان گورها بایستی به ترتیبی انجام شود که از ایجاد تنش و ناآرامی و وارد شدن استرس به سایر اعضا جمعیت و به ویژه ماده ها جلوگیری شود.
با این وجود، تلاش های مأموران اجرایی برای یافتن گورخر یاد شده ادامه یافت علاوه بر آن ۲ روز متوالی، تیم اعزامی اداره کل نیز در محل حضور داشتند. همزمان رایزنی با دامپزشک معتمد سازمان  نیز صورت گرفت، در نهایت پس از اینکه گورخر مزبور در طبیعت منطقه حفاظت شده کالمند بهادران (تل شکارگاه) توسط مأموران اجرایی پیدا شد، سریعا تیم اداره کل  شامل دامپزشک و کارشناسان فنی در محل حاضر شدند، لیکن گور تلف شد.