بجنورد - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: بر اساس سیاست دولت تمام برنامه های توسعه باید دارای بسته زیست محیطی باشد لذا به مسائل محیط زیست نباید تحت تاثیر رشد، بی توجهی شود.

بجنورد – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: بر اساس سیاست دولت تمام برنامه های توسعه باید دارای بسته زیست محیطی باشد لذا به مسائل محیط زیست نباید تحت تاثیر رشد، بی توجهی شود.

به گزارش انتهاج، دکتر کلانتری به عنوان نماینده رئیس جمهور جهت افتتاح پروژه های دهه فجر در خراسان شمالی در دیدار با استاندار سیاست دولت تدبیر و امید را مبتنی بر توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: در گذشته حوزه محیط زیست مورد غفلت واقع شده باید در حال حاضر این مسائل رعایت شود و در صورت رعایت مسائل زیست محیطی می توان شاهد توسعه پایدار بود.

وی در ارتباط با حوزه معادن نیز افزود: معادن ما در سطح کشور رعایت ضوابط زیست محیطی را نداشته اما سیاست دکتر روحانی رئیس جمهور این است که توسعه نباید رخ دهد که محیط زیست را تخریب کند و این سیاست جزو قانون برنامه ششم توسعه نیز قرار گرفته است.

وی با تاکید بر این نکته که باید راهکارهای جبرانی برای رفع مشکلات حوزه زیست محیطی در نظر گرفت ، خاطر نشان کرد: هدف اصلی ما حذف توسعه ناپایدار در این حوزه است.

دکتر کلانتری یادآور شد: همکاری های زیست محیطی با کشورهای همسایه حائز اهمیت است اما متاسفانه خلیج فارس قربانی مسائل سیاسی کشورهای همسایه شده و این امر منجر به بروز آلودگی های بیشتر در این حوزه شده که باید تدابیر جدی تری اتخاذ شود.