رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی بابیان اینکه در محورهای استان بارش باران پدیده قالب است، از لغزنده بودن تمام محور های استان خبر داد.

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی بابیان اینکه در محورهای استان بارش باران پدیده قالب است، از لغزنده بودن تمام محور های استان خبر داد.

به گزارش انتهاج، علیرضا حسین زاده اظهار کرد: صبح امروز در پی بارش باران در سطح استان، تمامی محورها با بارش باران همراه بود که سطح جاده ها را لغزنده کرده است.

وی با اشاره به اینکه تردد در تمامی محورهای استان با توجه به لغزنده بودن محورها باید با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی انجام شود، از رانندگان خواست تا در صورت تردد در محورهای استان حتماً از شتاب‌زدگی پرهیز نموده و با رعایت فاصله مناسب با خودروی جلویی و همچنین رعایت سرعت مطمئنه از وقوع حوادث پیشگیری کنند.

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی با اشاره به اینکه محور “بجنورد به آشخانه” و بالعکس به علت رانش زمین همچنان مسدود است، از رانندگان عزیز خواست تا از سفرهای غیرضروری پیشگیری کرده و در صورت تردد در محورهای استان حتماً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.