به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- تند با سرعت ۷۹ کیلومتر بر ساعت شب گذشته شهر شوقان در جنوبغربی استان خراسان شمالی را در نوردید.