به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

مهری هاشمی دوین به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سرعت وزش باد در ایستگاه سیساب ۹۶ کیلومتر برساعت، شیروان ۸۹، اسفراین ۸۶، فاروج ۸۴ و بجنورد ۶۱ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

وی افزود: ناپایداری هوا در استان تا اواسط امروز ادامه دارد که دمای هوا هم ۱۲ تا ۱۴ درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

هاشمی دوین با بیان اینکه از فردا پدیده غالب در استان افزایش موقت ابر خواهد بود گفت: دمای هوا هم در مناطق مختلف استان از روز دوشنبه افزایش می یابد

وی اظهار داشت: مردم استان تا پایان هفته افزایش دمای هوا تا ۱۴ درجه سانتیگراد را تجربه می کنند.

هاشمی دوین گفت: در شبانه روز گذشته کوسه در شهرستان شیروان با کمینه دمای ۲ درجه سانتیگراد سردترین و جاجرم با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتیگراد گرم ترین نقطه استان بوده است.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان شمالی اظهار داشت: در این مدت کمینه دمای بجنورد ۶ و بیشینه آن ۲۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

بر اساس این گزارش تندباد در برخی مناطق استان سبب شکسته شدن درختان شده است.