عبدالله سهرابی در گفت و گو با انتهاج گفت: متقاضی احداث این بازارچه که مقرر است در محور اسفراین به سنخواست و در روستای چهاربرج احداث شود، دهیاری روستا است.

وی افزود: بازارچه به مساحت کل ۱۰۰۰ مترمربع و زیربنا ۶۰ متر مربع پیش بینی شده است.

سهرابی خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای احداث این بازارچه، مبلغ ۶۷۰۲ میلیون ریال با ظرفیت اشتغال حداقل ۶ نفر خواهد بود.