به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- استاندار خراسان شمالی گفت : برای محرومیت زدایی استان تپوافق نامه ۷۰۰ میلیارد تومانی با بسیج سازندگی منعقد شد.