یزد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد تاکید کرد : مدیران مدیریت های 13 گانه برق سراسر استان مشکلات مردم را واکاوری و با شهروندان موالفت کنند.

به گزارش انتهاج، مهندس آرش نواب در گفتگوی برخط با مدیران مدیریت های ۱۳ گانه برق با اشاره به اهمیت موالفت با مردم و واکاوری مشکلات شهروندان، تاکید کرد : صنعت برق به منزله آبرو و شرف ما خادمین مردم و بی توجهی به قوانین این مجموعه عظیم حیاتی جرم محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه عهدشکنی و خروج از قانون نامطلوب و غیرقابل گذشت است، افزود: توانایی یک مدیر در جلب رضایت شهروندان و بهبود مستمر در همه فرآیندها خلاصه می شود و این موضوع در صنعت برق اهمیت بسزایی دارد.
این مسئول اذعان کرد : خطای احتمالی در صدور قبوض مشترکین باعث خدشه دار شدن اعتماد مردم و برخورد نامناسب با ارباب رجوع ماهیت همه مجموعه را زیر سوال خواهد برد.
وی داشتن کنترل مضاعف بر موضوع وصول مطالبات به دلیل اهمیت وجود نقدینگی در بهبود خدمات به مردم را یادآور شد و افزود: افرادی که با همت و تلاش با رعایت کرامات انسانی و حفظ شان مردم ، مطالبات را وصول کنند تشویق و افرادی که در این راستا بی تفاوت ظاهر شوند تعزیر می شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اظهار کرد: وصول مطالبات ، کاری پیوسته و همیشگی است و از این رو به دلیل جذب نقدینگی برای بهبود بخشیدن به خدمات دارای اهمیت ویژه ای است.