به گزارش انتهاج شیروان    تعدادی پنل خورشیدی بین عشایر این شهرستان توزیع و چراغ چادر عشایر روشن شد.

علیرضا صبوری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی صبح امروز در حضور جمعی از مسئولین شهرستان اظهار داشت:  ۳۰۰ پنل خورشیدی بین عشایر استان توزیع می شود که سهم عشایر شیروان در فاز اول ۱۲۰ پنل است.

صبوری ادامه داد: در فاز اول ۳میلیارد تومان برای پنل های خورشیدی هزینه شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: به هر خانواده عشایری که کد ملی آنها ثبت شده باشد پنل تعلق می‌گیرد.

وی ضمن اشاره بر ارزشمندی زحمات عشایر و تاثیر بسزای عمل آنها در اقتصاد استان اظهار داشت: با توزیع این پنل ها چراغ چادرهای گرم عشایر روشن و این عزیزان از برق خورشیدی بهره مند می شوند.

صبوری متذکر شد: ما در تلاش هستیم تا ۳۰۰ پنل خورشیدی دیگر برای فاز دوم تامین وبین عشایر استان توزیع گردد.