بیرجند – معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از توزیع گوشت تازه گوسفندی با قیمت تعادلی در بیرجند خبر داد.

به گزارش انتهاج ، الیاس جویبان در جمع خبرنگاران گفت : از روز گذشته از ساعت ۱۶ بعدازظهر، گوشت تازه گوسفندی در چهار مرکز منتخب شهر بیرجند توزیع شد.

وی، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی گرم به صورت نیم شقه را ۶۹ هزار تومان اعلام  و اظهار کرد : همچنین قیمت هر کیلو گوشت تیکه با ران ۷۰ هزار تومان و تیکه با سردست ۶۸ هزار تومان به فروش می رسد.

وی افزود : مراکز عرضه گوشت از واحدهای منتخب صنفی بوده که به منظور دسترسی تمامی شهروندان از مناطق مختلف شهر انتخاب شدند.

جویبان با بیان اینکه بازرسان سازمان بر مراکز توزیع نظارت کامل خواهند داشت، خاطر نشان کرد : شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند با سامانه ۱۲۴ شکایات خود را به سازمان اعلام کنند.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی یادآور شد : مراکز توزیع گوشت تازه در مهرشهر خیابان حافظ شرقی سوپر گوشت حافظ اقای وحدتی نیا، بازار روز پاسداران غرفه ۱۱ قصابی خزیمه، نبش توحید ۱۴ واحد آقای محمد نژاد و نبش منتظری ۱۲ واحد اقای چوبدار پیش بینی شده است.