یزد-مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات شرکت آبفا ، از توسعه پنج هزار و ۸۰۰ شبکه آبرسانی در شهرستان اردکان خبر داد.

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد : احمد باقری پور گفت: این عملیات بنابر درخواست های مردمی و با مبلغ قراردادی بالغ بر۵۷۶۰ میلیون ریال آغاز شد.

باقری پور اظهار داشت: ‌این لوله گذاری با استفاده از لوله های پلی اتیلن۶۳ تا۱۱۰ میلی متر در حال اجرا است.

وی افزود: همزان با اجرای این عملیات، تعداد هشت حوضچه شیر فلکه در حال احداث می باشد.