یزد- مدیر امور آبفای ابرکوه از توسعه شبکه آبرسانی به طول دو هزار و 487 متر در شهرستان ابرکوه خبر داد.

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد، سید محسن پورسید گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۴۷ متر شبکه آبرسانی در بخش شهری و یک هزار و ۹۴۰ متر در بخش روستایی توسعه و ۲۴۵ متر شبکه آبرسانی در بخش شهری و سه هزار و ۸۳۰ متر در بخش روستایی اصلاح یافت .
پورسید اظهارداشت :عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی با استفاده از لوله های پلی اتیلن با قطر ۳۲ تا ۱۱۰ میلی متر اجرا شده است.
وی اظهارداشت : در هفت ماه گذشته ، ۱۰۵ فقره انشعاب آب در بخش شهری و ۱۴۹ فقره در بخش روستایی نصب شد.
وی ، رفع دو هزار و ۲۳۰ مورد اتفاقات شبکه توزیع ، خط انتقال و انشعابات مشترکین ،انجام بیش از ۱۰ هزار و ۶۷۷ مورد آزمایش کلرسنجی، باکتریولوژی و شیمی فیزیک آب بر روی ۳۰۵ نمونه در بخش شهری و روستایی ، تعویض ۱۶۵ دستگاه کنتور خراب و تولید و توزیع بیش از دو میلیون و ۹۲۱ هزار و ۸۲۰ متر مکعب آب را از اقدامات آبفای ابرکوه در سال جاری عنوان کرد.
مدیر امور آبفای ابرکوه از دیگر فعالیت های انجام شده توسط این امور را، تعمیر و تجهیز ۱ دستگاه پمپ کف کش ، هم سطح سازی ۱۵ باب دریچه منهول فاضلاب در نقاط مختلف شهر، برق رسانی به چاه شماره ۵ بصیرون با اجرای خط انتقال برق به طول ۲۰۰ متر ، بهربرداری از مخزن شماره ۳ کوثر با حجم ده هزار متر مکعب عنوان کرد.
امور آب و فاضلاب شهرستان ابرکوه با دارا بودن ۱۹ باب مخزن ذخیره با حجم ۳۲ هزار و ۸۲۰ متر مکعب، ۲۸ حلقه چاه فعال ، ۵۳۴ کیلومتر شبکه توزیع آب، ۲۷۴ کیلومتر خط انتقال و ۲۶ هزار و ۸۹۰ اشتراک آب، در حال حاضر آب شرب و بهداشتی و .. شهرستان ابرکوه را تامین می کند.