بجنورد– معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: توسعه منطقه نمونه گردشگری ایوب با اعتبار و امکانات دولتی امکان پذیر نیست.

به گزارش انتاج به نقل از ایسنا، رجب زاده با اشاره به اینکه منطقه نمونه گردشگری ایوب در شهرستان بجنورد پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری در حوزه توریسم درمانی دارد، افزود: اقداماتی برای توسعه این منطقه در سال های گذشته انجام شده اما برنامه ریزی های خوبی برای آن صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: اقدامات انجام شده بدون برنامه ریزی بوده و به صورت پراکنده صورت گرفته است.

رجب زاده با بیان اینکه برای اینکه بتوان این منطقه گردشگری را توسعه داد باید یک برنامه خاص را دنبال کرد، توضیح داد: در همین راستا یک طرح برای توسعه آن باید به تصویب برسد که برای تهیه طرح مذکور مشاور گرفته شد و طرح اولیه توسط این مشاور ارائه شد.

وی اظهارکرد: هم اکنون با کلیات طرح برای این منطقه موافقت شده و نقشه ها به دست ما رسیده است و در این نقشه محل اقامت گاه ها، کمپین، فضای تجاری، زیارتی و گردشگری جانمایی شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: اما تهیه و تصویب نقشه گام اول است و باید به این مورد توجه داشت که برای ورود به مراحل اجرایی نمی توان بر روی بخش دولتی حساب کرد و باید بخش خصوصی وارد کار شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید منافع مردم ساکن در آن منطقه را نیز مورد توجه قرار داد و مردم را نیز در توسعه این منطقه شریک کرد.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی در ادامه گفت: باید به این نکته توجه کرد که سرمایه گذاری در این منطقه بسیار مناسب خواهد بود و بازگشت سرمایه خوبی را به همراه خواهد داشت.