بجنورد – شنیده می شود روز یکشنبه خودروی دولتی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در محور شیروان – بجنورد از سوی پلیس راه شیروان توقیف شده است.

به گزارش انتهاج ، ظاهرا دکتر مصطفی زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه عزیزی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، در شیروان مشغول سرکشی از نقاط مختلف این شهرستان بوده اند که پس از اتمام ماموریت و حین بازگشت به بجنورد، خودروی مدیرکل راه و شهرسازی از سوی پلیس راه شیروان توقیف می شود.

علت توقیف این خودرو ، بدهکاری این اداره کل به پیمانکار بوده است و شخص طلبکار توانسته با دریافت حکم توقیف اموال اداره، خودروی مدیرکل را توقیف نماید.

گفتنی است پس از توقیف این خودرو، مصطفی زاده و راننده به ناچار با خودروی عزیزی نماینده شیروان به سمت بجنورد حرکت می کنند.