به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

سیدیحیی نوبخت روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در سال ۹۹ از مرز ۵.۳ میلیون مگاوات ساعت گذشت.

وی گفت: از این میزان تولید بیش از ۵.۲ میلیون مگاوات ساعت انرژی به‌ صورت خالص تحویل شبکه سراسری برق کشور شده است.

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان که نیروگاه دولتی است پارسال به نیروگاه طرشت تهران واگذار شد.

نیروگاه شیروان ۶ واحد گازی دارد که ظرفیت هر واحد گازی ۱۵۹ مگاوات و ظرفیت هر یک از سه واحد بخار این نیروگاه نیز ۱۶۰ مگاوات است.

اکنون ۳۰ درصد تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان نیاز برق استان خراسان شمالی را تامین می کند و ۷۰ درصد مازاد تولید برق آن نیز در دیگر استان ها مصرف می شود.

این نیروگاه از نظر بزرگی بعد از نیروگاه دماوند تهران و نکا در مازندران، سومین نیروگاه بزرگ کشور است.

۷۰۰ نفر در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان فعالیت می کنند که ۶۸ درصد آنان بومی هستند.

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی شیروان واقع شده است.