یزد– مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تا پایان مهرماه سال جاری به میزان ۲ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۴۶ مگاوات ساعت انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری تحویل داده اند.
به گزارش انتهاج به نقل از پایگاه خبری برق حرارتی، واحدهای گازی و بخش بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه یزد تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۴۶ مگاوات ساعت انرژی برق تولید کرده اند.
سید محمد حسن جمال الدینی، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق یزددر ادامه این خبر افزود: تا پایان مهر ماه سال جاری بیش از %۶۲ از پیش بینی تولید سال جاری محقق شده است که با انجام تعمیرات و بازدیدهای به موقع، مولدها آماده تولید برق پایدار در پیک بار زمستان خواهند شد.