یزد– انرژی تولیدی مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تا پایان آبان ماه سال جاری از مرز ۲ میلیون و ۳۸۱ هزار مگاوات ساعت گذشت.
به گزارش انتهاج به نقل از پایگاه خبری برق حرارتی، در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مولدهای بخش گازی و بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه یزد ، جمعاً به میزان ۲ میلیون ۳۸۱ هزار و ۵۴۱ مگاوات ساعت انرژی برق تولید و به شبکه سراسری تزریق نموده اند.
سید محمد حسن جمال الدینی مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق یزد با اعلام این خبر افزود: انرژی تولیدی در بخش مولدهای گازی به میزان ۳۳۵ هزار و ۳۴۶ مگاوات و انرژی تولید شده در بخش بلوک سیکل ترکیبی معادل ۲ میلیون و ۴۶ هزار و ۱۹۵ مگاوات بوده است.
وی اظهار داشت: تا پایان آبان ماه سال جاری به میزان ۷۲ درصد از پیش بینی تولید نیروگاه، محقق شده است و امید است با انجام به موقع تعمیرات مولدها ، تولید برق پایدار را در پیک زمستان داشته باشیم.