سنندج – مدیرعامل شرکت آبفا کردستان از تولید بیش از ۶۱ میلیون متر مکعب آب طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش انتهاج ، محمدحسین محمدی با اشاره به تولید ۶۱ میلیون و ۵۷۸ هزار مترمکعب آب در شش ماهه اول سال جاری در شهرهای استان کردستان ، گفت :  از این میزان  ۲۴ میلیون و ۸۳۹ هزار مترمکعب آن از منابع زیرزمینی و ۳۶ میلیون و ۷۳۹ هزار مترمکعب از منابع سطحی بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم آب تولیدی طی این مدت به ترتیب مربوط به شهر های سنندج ، مریوان و سقز بوده است ، افزود : در شهر سنندج به میزان ۲۶ میلیون و ۷۶۷ هزار مترمکعب ،سپس شهر مریوان با هفت میلیون و ۳۰۴ هزار و سقز با هفت میلیون و ۲۶۰ هزار مترمکعب بوده است.

وی با بیان اینکه طی نیمه اول سال جاری بیش از شش هزار و ۷۰۰ فقره انشعاب در هر کدام از بخش های آب و فاضلاب به متقاضیان در شهرهای استان واگذار شده است ، خاطر نشان کرد :  بیش از دو هزار و ۶۰۰ کنتور نیز در این مدت در شهرهای استان تعویض شده است.

محمدی یادآور شد: حجم فاضلاب جمع‌آوری شده طی شش ماهه اول سال جاری در شهرهای استان نیز حدود ۴۳ میلیون و ۴۹۸ هزار مترمکعب و حجم فاضلاب تصفیه شده در این مدت نیز بیش از ۳۵ میلیون و ۳۹۵ هزار مترمکعب بوده است.

وی تصریح کرد: در این مدت همچنین ۱۶.۴ کیلومتر عملیات اصلاح و ۱۸.۴ کیلومتر نیز عملیات توسعه شبکه آب و ۲۳.۷ کیلومتر عملیات اصلاح و ۱۴.۶ کیلومتر عملیات توسعه شبکه فاضلاب در شهرهای استان توسط شرکت آبفا استان اجرا شده است.