دامغان – رئیس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی دامغان از تولید ۱۲۶ تن عسل طی شش مااه نخست امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش انتهاج ، محمد رضا عباسیان با اشاره به وجود ۱۰ هزار و ۳۰۰ کلونی زنبورعسل در این شهرستان گفت: طی شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۲۶ تن عسل تولید شد.

محمدرضا عباسیان با بیان بیان اینکه طی شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۲۶ تن عسل در دامغان تولیدشده است، اظهار داشت: مساعد بودن شرایط جوی و آب و هوایی و پوشش گیاهی مطلوب باعث افزایش سطح تولید عسل در این شهرستان شده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به مساعد شدن امسال هوا زنبورداران برای پرورش ملکه زنبور عسل به بیابان‌های کویر جنوب دامغان کوچ کردند، افزود: در این شهرستان ۱۰ هزار و ۳۰۰ کلونی زنبورعسل شناسایی‌شده که بهره‌برداران این بخش در آن‌ها به کار تولید عسل مشغول هستند.

رئیس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی دامغان بابیان اینکه ۷۰ درصد ملکه زنبورعسل اصلاح‌شده کشور در زنبورستان کویر جنوب شهرستان تولید می‌شود، خاطر نشان کرد : با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان امسال ۴۰ هزار فروند ملکه زنبورعسل اصلاح‌شده در زنبورستان تولید و بین زنبورداران کشور توزیع می‌شود.

عباسیان در ادامه تصریح کرد: میانگین تولید از هر کلونی زنبورعسل ۱۰ کیلوگرم را شامل می‌شود و مهم‌ترین مناطق تولید عسل در دامغان مناطقی چون مهمان‌دوست، طزره، دروار، دیباج، برم و منطقه قهاب رستاق است.