یزد تاسیسات آبرسانی مجتمع رباط پشت بادام بخش خرانق از توابع شهرستان اردکان به اتمام رسید.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد: مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات، تصفیه و خطوط انتقال شرکت آبفا گفت : در راستای اجرای آبرسانی به روستای رباط پشت بادام شش کیلومتر لوله گذاری به قطر ۱۶۰ میلی متر و از جنس پلی اتیلن اجرا شد.
احمد باقری پور اظهارداشت: جهت افزایش ذخیره آب مورد نیاز یک باب مخزن بتنی ذخیره آب ۱۰۰۰ متر مکعبی و یک باب مخزن بتنی ذخیره آب ۱۰۰ متر مکعبی جهت ذخیره آب شیرین ساخته شد.
مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات، تصفیه و خطوط انتقال شرکت آبفا بیان کرد : ساختمان کلرزنی و آب شرین کن این مجتمع احداث شده است و جهت بهره برداری نیاز به نصب تجهیزات کلر زنی و آب شیرین کن می باشد که توسط امور آبفای اردکان در دست پی گیری می باشد.
باقری پور اظهارداشت : عملیات حصار کشی اطراف سایت تاسیسات روستاهای رباط پشت بادام و سنگرد شهرستان اردکان نیز با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اجرا شد و سایت تاسیسات رباط پشت بادام از نظر حفاظت فیزیکی هم ایمن گردیده است.
وی افزود: اجرای عملیات آبرسانی به روستاهای رباط پشت بادام و سنگرد با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال از محل تامین اعتبارات ملی واستانی به اتمام رسید .