یزد– معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای استان یزد از تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب روستای اسلامیه شهرستان تفت خبر داد.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، عباسعلی فریمانی با اشاره به ضرورت اتصال به شبکه فاضلاب در راستای حفظ محیط زیست و استفاده مجدد از پساب گفت: تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۳۱۰ مترمکعب در شبانه روز و شبکه فاضلاب روستای اسلامیه به طول بالغ بر ۲۰ کیلومتر با استفاده از لوله های پلی اتیلن به قطر ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتر در دست تکمیل می باشد.
وی خاطرنشان کرد : همزمان با عملیات تکمیلی شبکه مذکور ۴۰۰ فقره انشعاب فاضلاب نصب و اجرای ۶۰۰ عدد فقره انشعاب باقیمانده نیز در حال انجام می باشد.
معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفا بیان کرد : با اتمام تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب روستای اسلامیه در حدود دو هزار و ۲۰۰ نفر از جمعیت این روستا تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری قرار خواهند گرفت