شهرکرد – مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری از ثبت بیش از هشت هزار واقعه ولادت در چهارمحال و بختیاری در سال جاری خبر داد.

به گزارش انتهاج ، عبدالرضا کریمی با اشاره به اینکه چهار هزار و ۵۹۷ نوزاد پسر در چهارمحال بختیاری متولد شده است ، گفت : چهار هزار و ۱۲۳ نوزاد دختر در چهارمحال و بختیاری در سال جاری متولد شده است.

وی اظهار کرد : تعداد نوزادان پسر متولد شده بیشتر از نوزادان دختر متولد شده و بیشتر واقعه ها  و ولادت در شهرها ثبت شده است.