یزد– رئیس ستاد انتخابات استان یزد با بیان اینکه تا روز ششم ثبت نام داوطلبان شورای اسلامی روستا ۱۷۴۳ نفر در استان ثبت نام کردند، ‌گفت: از این تعداد ۱۵۸۴ نفر آنها را مردان و ۱۵۹ نفر را زنان تشکیل می دهند.

به گزارش انتهاج، احمد ترحمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان ، اظهار ‌کرد: در مجموع از اول ثبت نام شورای اسلامی روستا تاکنون ۱۷۴۳ نفر در سطح استان ثبت نام نموده اند که از این تعداد ۱۵۸۴ نفر آقایان و تعداد ۱۵۹ نفر از بانوان می باشند.
رییس ستاد انتخابات استان تصریح کرد: بر اساس جدول زمانی مدت ثبت نام هفت روز است که از ۱۶ فرودین ماه شروع و تا روز یک‌شنبه ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۸ عصر ادامه دارد.
ترحمی ادامه داد: در استان یزد ۳۹۷ شورای روستایی وجود دارد که ۲۳ شورای اسلامی روستا ۵ نفره و ۳۷۴ شورای روستا، ‌شورای سه نفره هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در پایان ‌تاکید کرد: فقط یک روز دیگر فرصت برای ثبت نام شوراهای روستایی وجود دارد و این مهلت قابل تمدید نیست بنابراین از همه کسانی که قصد داوطلبی دارند درخواست می‌شود در تنها فرصت باقی مانده ‌نسبت به ثبت نام، اقدام کنند.