شهرکرد – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از ثبت نام ۱۷ نفر برای انتخابات مجلس در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات در این استان خبر داد.

به گزارش انتهاج، جعفر مردانی با اشاره به اینکه ۱۷ نفر برای انتخابات مجلس در چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند، گفت: در چهارمین روز ثبت نام از داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی۱۷ نفر شامل ۱۴مرد و سه زن در حوزه های انتخابیه ثبت نام کردند.

وی اظهار کرد: در حوزه های انتخابیه لردگان و خانمیرزا چهار نفر، در حوزه انتخابیه بروجن پنج نفر، در حوزه انتخابیه اردل ،فارسان، کوهرنگ، کیار و دهستان دستگرد سه نفر و پنج نفر در حوزه انتخابیه شهرکرد، بن و سامان ثبت نام کردند.

وی افزود: تاکنون ۷۲ نفر برای انتخابات مجلس در چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند.