خرمشهر – در دومین روز آغاز نام‌نویسی داوطلبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی سه نفر از خرمشهر برای شرکت در این دور از انتخابات ثبت‌نام کردند.

به گزارش انتهاج، امروز و از آغاز ساعات ثبت نام داوطلبان برای شرکت در دور یازدهم مجلس شورای اسلامی، سه مرد برای شرکت در این دور از انتخابات ثبت نام کردند.

با احتساب چهار نفر ثبت نام کننده در روز نخست، شمار نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در حوزه شهرستان خرمشهر و مینوشهر به هفت نفر رسید.

گفتنی است بر اساس اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه دهم آذر تا پایان وقت اداری روز شنبه شانزدهم آذر به مدت هفت روز انجام خواهد شد.