شیراز – فرماندار شیراز از ثبت نام ۱۱۹ نفر طی چهار روز برای انتخابات مجلس در دو حوزه انتخابیه شیراز و زرقان خبر داد و گفت: از این تعداد ١٠٠ نفر مرد و ١٩ نفر زن بوده اند.

به گزارش انتهاج، محمدرضا امیری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جوانترین کاندیدا ٣٢ سال و مسن‌ترین فرد ۶۵ سال سن دارد، اظهار کرد: طی روز چهارم ۴۲ نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۸ نفر زن و ۳۴ نفر مرد هستند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز در خصوص توزیع مدرک تحصیلی کاندیدا نیز افزود: در مجموع تمامی افرادی که در انتخابات ثبت نام کرده اند ۶ نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، ٩۵ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، ١٧ نفر دارای مدرک دکتری و یک نفر نیز دارای مدرک حوزوی است.

امیری با بیان اینکه با گذشت چهار روز از زمان تشکیل هیات های اجرایی هنوز در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان موفق به تشکیل هیات های اجرایی نشده ایم، خاطرنشان کرد: براساس قانون انتخابات استان هایی که انتخابات مجلس با انتخابات میان دوره ای خبرگان در آنها هم زمان برگزار میشود اعضای هیات های اجرایی مرکز استان نیز توسط اداره هیات اجرایی متشکل از فرماندار ،دادستان و مدیر کل ثبت احوال معرفی میشوند در حالی که در انتخابات دیگر اعضا هیات‌های اجرایی توسط فرماندار تعیین و جهت تایید به هیات نظارت شهرستان معرفی می شوند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان لیست اعضا هیات اجرایی تاکنون به امضای دادستان نرسیده روز گذشته فرمانداری شیراز لیست اعضا پیشنهادی این هیات را به وزارت کشور اعلام کرد.

وی تصریح کرد: در بحث معتمدین فرمانداری طبق قانون و شرایط تعریف شده اقدام به معرفی هیئت اجرایی کرده است.