بجنورد – تا پیش از ساعت ۷ بامداد امروز ، هزار و ۷۴۷ نفر متقاضی در خراسان شمالی در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند.

به گزارش انتهاج ، در شهر بجنورد علاوه بر گلستان شهر ، شهرک فرهنگیان نیز مشمول این طرح است.

ظرفیت ثبت نام در شهرهای شیروان ، گرمه و اسفراین تکمیل شده است.

سهم استان خراسان شمالی از طرح اقدام ملی، ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرها است که در مرحله نخست ساخت پنج هزار و ۴۶۰ واحد مسکونی در پنج شهر استان مورد تایید قرار گرفته است.

پنج هزار واحد از این تعداد در شهر بجنورد ساخته خواهد شد و ۱۸۰ واحد در شیروان ، ۱۶۰ واحد در اسفراین ، ۶۰ واحد در جاجرم و ۶۰ واحد در گرمه اجرا می شود.