اسفراین - رئیس میراث فرهنگی اسفراین از ثبت حمام یا گرمابه تاریخی باغشجرد در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی خبر داد.

عبدالله سهرابی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری انتهاج گفت: اثر فرهنگی تاریخی گرمابه باغشجرد واقع در روستای باغشجرد بخش صفی آباد اسفراین با شماره ۲۲۵ در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی کشور ثبت گردید.

وی تصریح کرد: آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی، آثاری هستند که از ارزش های محلی و منطقه ای به لحاظ فرهنگی و تاریخی برخوردار هستند.

وی افزود: آثاری که در فرآیند ثبت در فهرست آثار ملی هستند نیز در زمره آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی قلمداد می شوند.

سهرابی خاطرنشان کرد : تاریخ ساخت گرمابه باغشجرد، دوران قاجاریه است.