به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- کمبود نیروی انسانی، ضعف امکانات سخت افزاری، نبود اعتبار مستقل و کمبود تامین تجهیزات سبب شده تا روابط عمومی های ادارات خراسان شمالی نتوانند آنگونه که باید رسالت خود را انجام دهند.