بجنورد- نماینده منتخب مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم گفت: کشاورزان و باغداران این استان متحمل خسارت هشت هزار میلیارد ریالی که خواستار جبران خسارات توسط دولت هستیم.

 بجنورد- نماینده منتخب مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم گفت: کشاورزان و باغداران این استان متحمل خسارت هشت هزار میلیارد ریالی که خواستار جبران خسارات توسط دولت هستیم.

به گزارش انتهاج، محمد وحیدی با بیان اینکه تنها ۳۰ درصد زمین های باغی و ۲۱ درصد زمین های زراعی بیمه شده هستند، افزود: بر اساس اعلم سازمان جهاد کشاورزی طی سرمای روز های ۲۰ و ۲۱ فروردین حدود ۱۳۰ هزار هکتار محصولات این زمین های کشاورزان در هفت شهرستان استان بر اثر سرمازدگی کاملا از بین رفته اند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد این استان به شدت وابسته به کشاورزی است، ادامه داد: در صورت عدم جبران خسارات توسط دولت مردم صدمات جبران ناپذیری را متحمل خواهند شد که ممکن است به دلیل عدم اقدام به موقع منجر به پیامدهای گسترده اجتماعی شود.

نماینده منتخب مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در انتها خواستار اهتمام بیشتر مسئولان وزارت کشور و به خصوص وزیرجهادکشاورزی در خصوص این مشکل شد.