به گزارش انتهاج، محسن صادقیان صبح امروز در جلسه ساماندهی حمل و نقل معادن سنگ منطقه دهشیر از سازمان صنعت معدن تجارت و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خواست در برخورد با معدنکاران و شرکت های حمل و نقل متخلف جدیت بیشتری داشته باشند.
صادقیان افزود: تاکنون در تخلفات افزایش تناژ و حمله بدون بارنامه با شرکت های حمل و نقل و رانندگان برخورد شده است.

‌وی ادامه داد: از این تاریخ در صورت مشاهده غیر حمل بار بدون بارنامه و بار غیر تناژ شرکت های معدنی و معادن متخلف نیز برخورد خواهد شد و اداره کل صنعت و معدن و تجارت باید نسبت به توقف فعالیت معادن متخلف و ابطال پروانه آنها اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد گفت: با برگزاری چندین جلسه در صدد ساماندهی حمل و نقل معادن سنگ منطقه دهشیر هستیم تا این معادن با حمل مواد معدنی در چارچوب قانون نسبت به پرداخت عوارض دولتی و مسئولیت اجتماعی خود اقدام نمایند.