تهران – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: جزیره ای عمل کردن برخی مدیران دستگاه های اجرایی در اجرای مصوبات شورای فنی یکی از دلایل عقب ماندگی استان تهران در حوزه عمرانی است.

به گزارش انتهاج ، محمدتقی زاده در پنجمین جلسه شورای فنی استان تهران این شورا را مرجع تصمیم گیری و حل و فصل اختلاف بین دستگاه های دولتی و پیمانکاران دانست و اظهار داشت: موارد و مسئولیت هایی که بر عهده افراد و مدیران قرار می گیرد با تعویض مدیر نباید به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت جابجایی مدیران به هیچ عنوان نباید با بهانه ی اینکه قرارداد در زمان مدیر قبلی منعقد شده از بار مسئولیت شانه خالی کنند ، افزود : مدیران جدید موظف به عمل به مفاد قرارداد های قبلی دستگاه متبوع خود با پیمانکاران می باشند.

تقی زاده خاطر نشان کرد : مصوبات جلسات شورای فنی استان تهران برای تمامی مدیران دستگاه های اجرایی لازم الاجراست و باید عملیاتی شود و نباید از این مصوبات سرپیچی صورت بگیرد.

وی ادامه داد :مدیران باید با استفاده از ظرفیت های قانونی مشکلات را مرتفع کرده و باید این هنر را داشته باشند تا درچارچوب قانون مشکلات مردم را حل و فصل کنند.