به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- استاندارخراسان شمالی گفت: در حال حاضر ۹۹.۲ درصد از روستاهای این استان از گاز شهری برخوردارند و با گازرسانی به ۱۱ روستای باقی مانده، بهمن ماه ۱۴۰۰ جشن پایان گازرسانی در این استان برگزار می شود.