به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- با وجود این که از حدود یک ماه قبل شرکت پشتیبانی امور دام خرید تضمینی دام را در این استان ها شروع کرد، ولی همچنان به دلیل کندی طرح خرید ناشی از ظرفیت پایین کشتارگاه، بازار غیر رسمی دام به جولان دلالان و بزخری دسترنج دامداران تبدیل شد.