به گزارش انتهاج شیروان ابراهیم عباسپور رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شیروان گفت: تا به الان ۲نفر از هنرمندان شیروانی موفق به دریافت درجه ۱ هنری شده بودند که حسین ولی نژاد هم به تازگی مقام درجه یک در رشته آواز و نوازندگی دوتار شمال خراسان را دریافت و به جمع دو هنرمند دیگر اضافه شد.

عباسپور ادامه داد: استاد خان محمد آدینه پور در عرصه موسیقی محلی و مقامی و حسین مداح نیا در عرصه پرده خوانی موفق به اخذ درجه یک هنری شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شیروان یادآور شد: حسن تایانلو بیگ نیز دارای درجه ۳هنری در شیروان است.

حسین ولی نژاد که یکی از اساتید برجسته نوازندگی دوتار است، خود در مکتب اساتید بنام و بویژه پدر خود سلطان رضا بخشی گلیانی دوتار را آموخت.