بجنورد – به گزارش انتهاج ؛ سیاوش وحدت در این دیدار که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار صورت گرفت، ضمن تبریک روز خبرنگار، به نقش آفرینی و ظرفیت رسانه ها در پیشرفت صنایع کوچک تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی با خبرنگاران استان روابط سازنده ای دارد، تصریح کرد: خبرنگاران خراسان شمالی در طول سال عملکرد قابل تقدیری داشته اند و امیدواریم با تکیه بر این پتانسیل بتوانیم شاهد پیشرفت صنایع کوچک در استان باشیم .

 

در شرایط کنونی،صنایع کوچک نقش کلیدی در تولید و اشتغالزایی دارد

مدیر مسئول پایگاه خبری انتهاج ضمن قدردانی از حضور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی با اشاره به اینکه ایجاد و تاسیس صنایع کوچک بیشتر در توان عموم است تا صنایع بزرگ ، خاطرنشان کرد: با حمایت های شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی از صنایع کوچک، شاهد تحولاتی در حوزه اشتغالزایی و تولید استان هستیم.

بهزاد مرادپور تصریح کرد: در صورتی که مدیران صنایع کوچک بتوانند از شرایط تسهیلاتی و مالیاتی بهتری برخوردار شوند شاهد توسعه بیشتر استان خواهیم بود.

IMG 20190808 104456 300x225 - حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در پایگاه خبری انتهاج IMG 20190808 104142 300x225 - حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در پایگاه خبری انتهاج IMG 20190808 105347 300x225 - حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در پایگاه خبری انتهاج IMG 20190808 105459 300x226 - حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در پایگاه خبری انتهاج