یزد-مدیر امور آبفای مروست از حفر گالری چاه های آب شرب روستاهای توتک و چنارناز این شهرستان خبر داد.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، منصور فلاحتی گفت : با توجه به خشکسالی های سال های اخیر، چاه های آب روستاهای توتک و چنار ناز با کاهش شدید آبدهی مواجه شده که با حفر گالری و لایروبی نسبت به جبران آبدهی این چاه ها اقدام شد.
فلاحتی اظهارداشت: با حفر گالری چاه های مذکور، آبدهی چاه توتک از یک لیتر بر ثانیه به ۳٫۵ لیتر در ثانیه و آبدهی چاه روستای چنارناز از ۴لیتر به ۷٫۵ لیتر افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: این عملیات با اعتباری بالغ بر ۷۵میلیون تومان انجام شد.
وی افزود: با انجام این عملیات، ۴۲۰ نفر در روستای توتک و ۶۱۰ نفر در روستای چنار ناز تحت پوشش شبکه ی آبرسانی قرار گرفتند.

تعویض پمپ چاه شماره ۴ مجتمع تیجرد شهرستان ابرکوه

مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه از تعویض پمپ چاه شماره ۴مجتمع تیجرد خبر داد.
سید حسن عظیمی گفت : با تعویض پمپ چاه شماره ۴ آب شرب مشترکین تحت پوشش به صورت پایدار تامین شد.
عظیمی اظهارداشت: ۶۰۰ میلیون ریال برای انجام این کار هزینه شد.