مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: ورود سیلاب به سه سد خراسان شمالی، سبب کاهش کیفیت آب آشامیدنی در سه شهر شد که به ناچار، شرکت آب و فاضلاب استان آنرا از مدار مصرف خارج کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: ورود سیلاب به سه سد خراسان شمالی، سبب کاهش کیفیت آب آشامیدنی در سه شهر شد که به ناچار، شرکت آب و فاضلاب استان آنرا از مدار مصرف خارج کرد.

به گزارش انتهاج، غلامحسین ساقی اظهار داشت: عصر دیروز، به علت بالا بودن میزان گل و لای در آب دریافتی و کاهش کیفیت آن، آب سه سد، از مدار مصرف بجنورد، شیروان و اسفراین خارج شد.

وی با اشاره به اینکه ب شهروندان استان در سه شهر مزبور، از منابع سطحی(سد) تامین می شود که بخش بسیار بزرگی از مشترکان آب را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: قطعی آب سدها، مشکلی در تامین آب آشامیدنی شهروندان ایجاد نکرده است و مخازن ذخیره آب این شرکت، همواره در بالاترین سطح، قرار دارد و پاسخگوی نیاز مشترکان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در سیلاب اخیر، حجم آب ورودی به سدهای بیدواز و بارزو در اسفراین و شیروان را بی سابقه بر شمرد و بیان کرد: همچنین بروز مشکل در کیفیت آب شهر بجنورد، ناشی از سیلاب سد شیرین دره، در سال های پیش نیز تکرار شده بود.

غلامحسین ساقی با بیان اینکه اکنون آب مورد نیاز بیش از ۷۰ درصد شهروندان بجنورد از سد شیرین دره در شهرستان مانه و سملقان تامین می شود، ادامه داد: با قطع آب سد، چاه های ارکان و کلاته نقی که پیش از این خاموش بود، دوباره روشن شده است، در شیروان و اسفراین هم، آب چاه ها وارد مدار شده است.

وی در انتها خاطرنشان کرد: در شهر اسفراین، پارسال هشت حلقه چاه حفر شد و در شیروان هم، پارسال پنج حلقه چاه حفاری شد و اکنون یک حلقه در مرحله حفاری است.

شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی بیش از ۲۰۰ هزار مشترک آب در شهرها و ۱۲۱ هزار مشترک آب در روستاها دارد.