زنجان – مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: فضاهای ورزشی و خانه های تخصصی هیئت های ورزشی در وقت اداری در اختیار آموزش و پرورش استان زنجان قرار خواهد گرفت.

به گزارش انتهاج ، علی خلیلی با بیان اینکه اداره ورزش و جوانان زنجان به توسعه فضاهای ورزشی و ورزش دانش آموزان بسیار اهمیت می دهد، اظهار کرد: در این راستا فضاهای ورزشی و خانه های تخصصی هیئت های ورزشی در وقت اداری در اختیار آموزش و پرورش استان قرار خواهد گرفت تا دانش آموزان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استعدادیابی رشته‌های ورزشی در مدارس روستایی و شهری استان زنجان انجام می شود، گفت: شناسایی استعدادها از مدارس باید انجام شود و باید از دانش آموزان این کار آغاز شود و در استان دانش آموزان استعدادهای خوبی در زمینه ورزش دارند که در این میان مدیریت در ورزش لازمه مهم موفقیت است.

وی با بیان اینکه باید به بحث ورزش در مدارس توجه ویژه شود، خاطر نشان کرد: ورزش باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه ورزش مهم‌ترین ابزار برای دانش آموزان و جوانان است، یادآور شد :در این میان سازمان آموزش‌وپرورش استان زنجان باید برای توسعه ورزش در بین دانش آموزان برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد و ساعت ورزش در مدارس را بیشتر کند.