مدیر کل حوزه بانوان استانداری خراسان شمالی از گلایه خانواده هایی که فردی را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده اند برای هزینه های بالای پرداختی جهت کفن و دفن فرد متوفی خبر داد.

مدیر کل حوزه بانوان استانداری خراسان شمالی از گلایه خانواده هایی که فردی را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده اند برای هزینه های بالای پرداختی جهت کفن و دفن فرد متوفی خبر داد.

به گزارش انتهاج، ملیحه یغمایی در ستاد استانی ویروس کرونا که در تاریخ ۲۴ فروردین در محل استانداری برگزار شد، گفت: برخی از خانواده ها اعلام می کنند که بین یک میلیون و ۵۰۰ تا دو میلیون و ۵۰۰ به منظور هزینه کفن و دفن از آن ها دریافت شده است.

وی هزینه تدفین این متوفیان در شهرستان شیروان  را رایگان عنوان کرد.

مدیر کل حوزه بانوان استانداری خراسان شمالی با اشاره به اینکه  این خانواده ها نگران از آن هستند که مبادا خانواده نیز درگیر این ویروس شده باشد، ارائه خدمت از سوی مشاوره و روان پزشک به این افراد امری ضروری دانست.